Partnereink


Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.

A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, melyet az Európai Unió forrásaiból finanszírozott regionális operatív programok kockázati tőkeprogramjának megvalósítására az Új Széchenyi Terv részeként hoztak létre 2011-ben. Küldetésük a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások növekedési pályára állítása, megalapozott üzleti terveik véghezvitelének hazai kezdeményezésű európai uniós tőkeprogram keretében tőkejuttatással, illetve szakmai részvétellel történő támogatása. A vállalkozásfejlesztést átmeneti idejű (átlagosan 5 éves időtartamra szóló) kockázati tőkebefektetés útján valósítják meg, abból a célból, hogy ez a tőke eszközbefektetés, infrastruktúrafejlesztés, munkaerőfelvétel, illetve szolgáltatások igénybevétele révén hasznosuljon a tőkét befogadó társaságokban. Tevékenységük során külön figyelmet szentelnek azon társaságoknak, amelyek működése innováción alapul és meghatározó befolyással bír valamely elmaradott régióban vagy hagyományosan hazai iparágban.

Budapesti Ügyvédi Kamara

A Budapesti Ügyvédi Kamara szakmai és érdekképviseleti céljainak megvalósítására egyetértési és támogatási nyilatkozatával támogatandónak tartja a DeltaRegisterElektronikus Szolgáltató Kft. elektronikus ügyintézési rendszerének koncepcióját és működési elvét, amelynek alapvető célja és eredménye az ügyvédi munka minőségének és hatékonyságának növelése, a jogügyletek biztonságának előmozdítása, az egységes jogalkalmazás elősegítése és az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentése.